BUY NOW"> BUY NOW
  • Description
  • More

ayurvedic garbh sanskar ebook free downloadTAKE 10 DAYS * TO DELIVER OUT OF INDIA*
balamrut by balaji tambe  2 Grams  balamrut by balaji tambe products
 balamrut price  4 Grams  balamrut by balaji tambe santulan
 balamrut review   6  Grams  balamrut by balaji tambe medicines
 balamrut online  8 Grams  balamrut balaji tambe price
 ayur vidya
 get free samples      call for help live chat

 

Baal Amrut By Dr.Balaji tambe Santulan Ayurved  Suvarna varkha and saffron are the most precious ingredients in Baal Amrut. Suvarna is described in Ayurveda as to increase mental grasping power vitality immunity promote longevity, while saffron is said to improve the complexion and develop good immunity. Santulan Baal Amrut consist of these two important ingredients which help in all round development of the child.

balaji tambe products  onlinebalaji tambe products for pregnancy onlineget free sampales

बालामृत - - केशर, सुवर्ण वर्ख, वेखंड, शतावरी, गुळवेल, खडीसाखर वगैरे द्रव्यांपासून तयार केलेले 'बालामृत' बालकांसाठी अमृतोपम रसायन असते. बोटाला मध लावून पावडरमध्ये बुद्व्ल्यावर जेवढी पावडर बोटाला लागेल तेवढी देण्यास सुरुवात करावी. सहा महिन्यानंतर थोडे प्रमाण वाढवून वयाप्रमाणे प्रमाण वाढवत न्यवे. बालामृत दिवसातून एकदा नुयामित चत्ववे. याने बाळाच्या मेंदूला पोषण मुलून प्रज्ञासंप्न्नता म्हणजे बुद्धी, स्मरणशक्ती व आकालान्शाक्तीचा याठ्क्योग्य विकास होण्यात मदत मिळते; रोग प्रतिकार शक्ती उत्तम रह्ते. सर्दी, खोकला, ताप वगैरे त्रासाला प्रतिबंध होतो; कांती उजळते व बालक आरोग्यासाम्पन्न व तेजस्वी व्यायला मदत मिळते.
balamrutam balamrut price balamrut review balamrut by balaji tambe price balamrut benefits balamrut santulan balamrut syrup balamrut ingredients balamrut balamrutam balamrut price balamrut review balamrut by balaji tambe price balamrut benefits balamrut santulan balamrut syrup balamrut ingredients balamrut price balamrut review balamrut by balaji tambe balamrut by balaji tambe price balamrut benefits balamrut santulan balamrut ingredients balamrut by balaji tambe balamrut by balaji tambe price balamrut benefits balamrut buy online balamrut by santulan balaji tambe balamrut balamrut ingredients balamrut online balamrut buy online balamrut price balamrut review balamrut santulan balaji tambe balamrut balamrut use
Related Products